ASKI SFA

The New
Version is

on

לקדם את כוח המכירה בשטח
עם מערכת ארגונית מתקדמת לניהול המכירות

מערכת ASKI SFA מאפשרת תכנון, בקרה וניהול אנשי המכירות בזמן
אמת, עם כלים אנליטיים המעניקים למקבלי ההחלטות את היכולת
להגיב בזריזות ומכל מקום לדרישות השוק, תוך שימוש במידע מקוון
מהשטח. המערכת מספקת פתרונות בעולם המכירות, PreSale,
VanSale & Tmr, במערכת ארגונית אחת, עם פתרונות לכל בעלי
התפקידים בשרשרת המכירה בארגון.

לאתגר את התשוקה למכירות

ASKI SFA Mobile היא מערכת מכירות ניידת ומונחית יעדים המציגה למוכרן את הישגי המכירות מול יעדי המכירות בכל רגע נתון, וכן ביחס לנציגי המכירות האחרים בארגון.

המערכת מביאה את כל המידע הארגוני לידיו של המשתמש בשטח. המערכת תומכת באופן מלא בכל פעילויות נציגי המכירות, מנהלי מכירות השטח, מקדמי המכירות והסדרנים.

בקרה בזמן אמת

כלי החיווי (ASKI LIVE) מספקים כלים אינטואיטיביים למעקב בזמן אמת אחר התקדמות המכירות בשטח, עמידה ביעדים, השוואת הישגי המכירות לתקופה מקבילה בעבר, לו״ז ביקורי לקוחות, איכון הביקורים ומדדי ביצוע מרכזיים.

הגישה למסכי החיווי אפשרית הן ממשרדי הארגון והן באמצעות טאבלט או לפטופ מהשטח.

לזהות ולנצל הזדמנויות, לפני כולם

ASKI SFA Management Console מאפשרת תכנון, ניהול ובקרה של פעילויות השטח באמצעות כלים לניהול נקודות המכירה, ניהול קטגוריות מוצר, תכנון יעדים, פילוח שוק, ניהול אמצעי קידום מכירות ועוד.

המערכת מאפשרת זיהוי תהליכים ומגמות בשוק ע”י הצגת כל הנתונים בשולחן המנהל. המערכת מעניקה כלים מתקדמים ליצירה, הפצה, איסוף וניתוח שאלונים, סקרי מדף, מדידות איכות, סקרי לקוחות ועוד.

הטמעה מהירה לפניך

ASKI SFA מותאמת במלואה לצרכי הארגון ולתחום פעילותו. המערכת מתממשקת למערכות הארגוניות הקיימות באופן חלק ומלא.

ההטמעה המהירה מושגת הודות לניסיון העשיר ולידע הרב של חברת פוקטלינק בהתממשקות למערכות אלו. לפוקטלינק מגוון חיבורים מובנים למערכות הארגוניות הקיימות.

ההצלחות שלנו – לקוחותינו

הפלטפורמה המתקדמת לצידכם

לייעוץ אישי ופרטים נוספים שלחו פרטים בטופס

יתרונות המערכת
עפ״י בעלי התפקידים בארגון

מנהל שיווק ומכירות

 • שיפור ביצועי כוח המכירות באמצעות ניתוח יומי אישי
 • הצבת מטרות יומיות בדרך להשגת יעדים חודשיים
 • הגברת התחרותיות והמוטיבציה בקרב כוח
 • ניתוח תהליכי המכירה בכל רגע נתון
 • איסוף מידע עסקי מגוון וניתוחו תוך זמן קצר
 • ניתוח והערכת ביצועי אנשי המכירות

מנהל מערכות מידע

 • חסכון במשאבי זמן וכסף
 • תהליך הטמעה מהיר ופשוט
 • קבלת עדכונים באמצעות הורדה פשוטה
 • ניהול בסיס נתונים עצמאי המאפשר פיתוחים עצמאיים
 • ניהול מרכזי של מערך המסופונים, מרחוק

מנהל כספים

 • שליטה בזמן אמת במדיניות האשראי והגבייה
 • עבודה בשיתוף פעולה מלא עם כוח המכירות בשטח
 • אישור או דחיית תשלומים חריגים בזמן אמיתי
 • החזר השקעה מהיר

מנכ”ל

 • קבלת כל הנתונים החשובים בזמן אמיתי
 • חיבור לכלל פעולות המכירה בארגון בכל רגע נתון
 • חסכון במשאבי זמן וכסף
 • שיפור תוצאות